Ajankohtaista

Menestyjä-sertifikaatti 5 vuotta peräkkäin

Louhintahiekalle Kestomenestyjä-merkki

Marraskuu 2021

Louhintahiekalle on myönnetty Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti. Sertifikaatin ansainnut yritys on tunnustetusti parempi kumppani, ja sertifikaatti ennakoi myös yrityksen tulevaa menestystä. Menestyjä-yritys kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista: osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista ja asiakkaan ymmärtämisestä.

Analyysissä yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella: kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Kullakin osa-alueella yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin yrityksiin ja oman toimialansa yrityksiin. Menestyjäksi pääsy edellyttää muutakin kuin hyvää maksuvalmiutta ja maksuhäiriöttömyyttä. Tämä kuuden osa-alueen analyysiin perustuva malli tunnistaa sekä riskit että erottelee hyvät yritykset toisistaan. Menestyjä-yritys on suomalaisen kilpailukyvyn ja kehityksen tukipilari. Yhteistä kaikille Menestyjille on näkemys, rohkeus ja tahto tehdä liiketoimintaa paremmin kuin muut.

Kestomenestyjä
RALA-sertifiointi Louhintahiekan työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmälle

RALA-sertifiointi Louhintahiekan työturvallisuus- ja työterveys­järjestelmälle

Syyskuu 2021

Yrityksemme työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmä on saanut RALA-sertifioinnin syyskuussa 2021.

Sertifiointi vahvistaa jo ennestäänkin vankkaa sitoutumistamme meille tärkeimmän voimavaran, henkilöstömme, hyvinvoinnin ja turvallisuuden määrätietoiseen hallintaan ja kehittämiseen. Myös asiakkaamme voivat varmistua siitä, että työturvallisuustoimintamme on korkealaatuista ja kehityshakuista.

Työmaillamme toimivat yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme hyötyvät nekin osaltaan sertifioidun turvallisuusjärjestelmän käytännöistä.

Turvallisuus­johtamisen periaatteita

  • Johdon sitoutuminen
  • Avoin ja ennakoiva turvallisuuskulttuuri
  • Turvallisuustoiminnan jatkuva kehittäminen
 Louhintahiekka mukana rakentamassa Kemin biotuotetehdasta

Louhintahiekka mukana rakentamassa Kemin biotuote­tehdasta

Louhintahiekka Oy on allekirjoittanut sopimuksen Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren kanssa Kemin biotuotetehtaan kaustisoinnin ja meesauunin paikallavalutyöurakan toteutuksesta.

Syyskuu 2021

Kemin biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi arvoltaa n. 1,6 miljardia euroa. Siitä tulee pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Urakka sisältää paljon vaativia betonirakenteita ja yhteensovitusta hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Hanke sisältää yhteensä 18 000 m3 betonia ja noin 2 miljoonaa kiloa terästä.

Olemme aloittaneet hankkeen pohjatyöt ja ensimmäisten paikallavalurakenteiden raudoitukset ja muottityöt, syyskuussa vuorossa on säiliörakenteiden paikallavalutöitä. Hankkeessa korostuu Louhintahiekan projektiorganisaation ammattitaito, jonka johdosta hanke on jatkumoa hyvin alkaneesta yhteistyöstä BemaPro Oy:n kanssa. Toteutimme yhdessä Helen Oy:lle Vuosaaren biovoimalaitokselle kattila- ja LTO-alueen paikallavalutyöt ja sieltä olemme suunnanneet organisaatiomme kohti Pohjoisen suurhanketta!

Suurella hankkeella turvallisuuden merkitys korostuu. Louhintahiekan henkilöstö on myönnetty ensimmäisten joukossa RALA:n turvallisuussertifikaatti, joka kertoo henkilöstön sitoutuneisuudesta yhteisiin turvallisuusohjeistuksiin ja -sääntöihin. Lähdemme hyvällä yhteishengellä toteuttamaan omaa osuuttamme suurhankkeessa!

”Haluamme alansa parhaat ammattilaiset ja osaajat kumppaneiksi rakentamaan modernia biotuotetehdasta Kemiin. Kumppaneiltamme edellytämme sitoutumista projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, aikataulun kuin laadun suhteen. Louhintahiekka Oy toimii näiden periaatteiden mukaisesti,” kertoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä.

Lisää tietoa Kemin biotuotetehdas­projektista:

metsäfibre.com

Louhintahiekka pääurakoitsijana Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteiden peruskorjauksessa

Louhintahiekka pääurakoitsijana Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteiden perus­korjauksessa

Toukokuu 2021

Olemme käynnistämässä Kemijoki Oy:n kanssa vuosille 2021–2023 ajoittuvaa Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteiden peruskorjausurakkaa. Korjattavat patorakenteet ovat ehtineet jo erittäin kunnioitettavaan 100 vuoden ikään, joten kyseessä on ainutlaatuinen hanke. Toimintaympäristö asettaa erittäin korkeita vaatimuksia turvallisuuden, laadun ja sidosryhmäyhteistyön osalta – ja me olemme valmiina vastaamaan näihin haasteisiin!

Louhintahiekka pääurakoitsijana Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteiden peruskorjauksessa

Lisää tietoa Kemijoki Oy:n Inkeroisten patorakenteiden peruskorjaus­hankkeesta:

kemijoki.fi

Louhintahiekka urakoi Kasin katutyöt Helsingissä

Maaliskuu 2021

Tammikuussa 2021 starttasi suuri katuremontti Helsingissä Caloniuksenkadulla, Kaarlenkadulla ja Helsinginkadulla. Pääurakoitsijana projektissa toimii Louhintahiekka. Suuri katutyö alkoi pienillä katumontuilla, kun ensimmäiseksi uusitaan vesijohtoja ja viemäreitä pienillä työmaa-alueilla. Työ valmistuu suunnitelman mukaan vuonna 2022.

Osa vesiputkistosta on rakennettu vuonna 1900-luvun alussa, joten katuremontin yhteydessä uusitaan kadun alla olevat putket. Myös kaapelit ja kadun pintarakenteet uusitaan. Vesihuollon linjoja rakennetaan 1600 metriä ja viemäriputkia 2000 metriä. Työt vaativat maankaivuu- ja täyttötöiden lisäksi mm. louhintaa ja räjäytyksiä vilkkaassa kaupunkiympäristössä.

Lisää tietoa Kasin katutöistä:

kasinkatutyot.fi/

facebook.com/kasinkatutyot

hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/katujen-rakentaminen/caloniuksenkadun-runeberginkadun-ja-helsinginkadun-uudistus


Louhintahiekalla We Land -toimistotalon maanrakennustyöt käynnissä Helsingin Ruoholahdessa

Louhintahiekalla We Land -toimistotalon maanrakennus­työt käynnissä Helsingin Ruoholahdessa

Maaliskuu 2021

NCC on kehittänyt yhteistyössä Helsingin kaupungin ja JKMM Arkkitehtien kanssa Ruoholahden alueelle We Land -toimistotalon, jonka ytimenä ovat alueen toimijoille ja asukkaille avoimet tilat, tasokkaat ravintolat, kahvilat ja tapahtumat. Rakennus toteutetaan BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti, tavoitteena kansainvälisesti poikkeuksellinen BREEAM Outstanding -luokitus. Arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2023.

Louhintahiekka toteuttaa kohteen maanrakennustyöt mm. maankaivuutyöt, kallioporaukset, kallion rammerointi, porapaalutus, kallion lujitustyöt, kallioinjektoinnit sekä porattujen porapaalujen raudoitus- ja betonointityöt.

Helen  biolämpölaitos Vuosaari Helsinki

Louhintahiekka toteuttaa vuosien 2020–2021 aikana Helen Oy:n Vuosaaren Biolämpö­laitoksen VuC hankkeen maanrakennus- ja betonitöitä.

Marraskuu 2020

Osana hiilineutraalia tulevaisuutta Helen rakentaa Vuosaareen biolämpölaitoksen, jossa hyödynnetään ainutlaatuista energiatehokkuutta ja savukaasujen hukkalämmöt hyödynnetään ennennäkemättömällä tavalla.

Uudesta biolämpölaitoksesta rakennetaan mahdollisimman joustava myös tulevaisuuden ratkaisuja ajatellen. Laitoksen suunnittelussa ja mitoituksessa on huomioitu monipuolisesti esimerkiksi erilaisten polttoainejakeiden käyttömahdollisuus. Myös lämmönsiirtoyhteyksissä huomioidaan Vuosaaren energiantuotantoalueen jatkokehittäminen.

Biolämpölaitoksen pääpolttoaineena on metsätalouden sivutuotteena syntyvä metsähake, joka ei ole muutoin hyödynnettävissä. Hankittava polttoaine on kestävyyssertifioitua tai muulla tavoin alkuperävalvottua. Biolämpölaitoksen energiatehokkuudessa hyödynnetään savukaasujen lämmöntalteenottolaitosta ja absorptiolämpöpumppuja.

Louhintahiekka on toteuttanut keväästä 2020 alkaen Vuosaaren Biolämpölaitoksen maanrakennustöitä. Maanrakennustyöt ovat sisältäneet mittavat maankaivuu-, putkitus ja täyttötyöt. Tiukan aikataulun takia hankkeella on työskennellyt yli 50 työntekijää. Syksyllä 2020 työt jatkuvat kattila- ja LTO-alueen paikallavalutöillä. Hankkeen vastaava mestari Mika Asikainen.

Helen biolämpölaitos Vuosaari, Helsinki
Helen biolämpölaitos Vuosaasri, Helsinki

Louhintahiekka on toteuttanut keväästä 2020 alkaen Vuosaaren Biolämpölaitoksen maanrakennustöitä.

Katso myös video paikallavalusta.

Lisätietoja hankkeesta: Helen/Vuosaaren biolämpölaitos

Mossin Puistokatu Tampere

Louhintahiekka urakoimassa Mossin Puistokatua Tampereella

Lokakuu 2020

Louhintahiekka Oy on aloittanut toukokuussa 2020 Lamminrahkan asuinalueeseen kuuluvan Mossin puistokadun urakointityöt. Urakointia suoritetaan Mossin puistokadun uudisrakennettavalla osuudella. Kadun pituus on yhteensä 3,6 km, josta noin puolet sijaitsee Lamminrahkan ja puolet Ojalan alueella. Kadun varrelle rakentuvat sekä Lamminrahkan että Ojalan keskustat ja se toteutetaan hidasliikenteisenä, vehreänä puistokatuna kadunvarsipysäköinteineen. Kokoojakatujen risteämäkohtiin rakennetaan kiertoliittymät.

Urakassa rakennetaan myös seudullinen ulkoilureitti Kangasalta Tampereelle sekä liikuntapuiston louherakenne. Mossin puistokatu on Kangasalan ja Tampereen historiallisen iso yhteisurakka, jossa molemmat kaupungit ja molempien kaupunkien vesilaitokset ovat tilaajina. Kadun suunnittelua on ohjannut kaupunkien yhteinen ohjausryhmä, ja ratkaisut ovat yhtenevät molemmin puolin kuntarajaa.

Mossin puistokadun rakentaminen on alkanut alueen pohjois- ja eteläpäistä raivaus- ja maankaivutöillä sekä tulevan puistokadun puolessa välissä tapahtuvalla louhinnalla. Työ alkoivat toukokuussa 2020 ja jatkuvat vuoden 2022 loppupuolelle saakka.

Urakassa tilaajina toimivat yhteistyössä Tampereen kaupunki, Kangasalan kaupunki, Tampereen Vesi -liikelaitos, Kangasalan Vesi -liikelaitos, Tampereen Sähkölaitos (kaukolämpö), Tampereen Sähköverkko, Elenia Palvelut Oy, Elisa Oyj, Telia Finland Oy, Dna Oy ja Pohjois-Hämeen Puhelin Oy.

Ajantasainen tieto kaikkien Ojala-Lamminrahkan infraurakoiden etenemisestä ja vaikutuksista alueella liikkumiseen on koottu Lamminrahkan verkkosivuille.

Lamminrahka Mossin Puistokatu Aitolahdentie
Lamminrahka Mossin Puistokatu
Lamminrahka rakenteilla nyt kartta

Louhintahiekka urakoi Mossin puistokadun uudisrakennettavalla osuudella.

Remeo Vantaa: Suomen edistyksellisin kierrätyslaitos

Remeo toteuttaa Suomen edistyksel­lisimmän kierrätys­laitoksen Vantaalle – Louhintahiekka vastaa hankkeen maanrakennus- ja perustustöistä

Lokakuu 2020

Uuden kierrätyslaitoksen sijainti Vantaan Energian ja Remeo Oy:n muodostamassa kiertotalouskeskittymässä valtaväylien varrella sopii erinomaisesti kiertotalouden mukaiseen ajatteluun. Laitoksen rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2020 maanrakennustöillä ja laitos käynnistyy loppuvuodesta 2021.

Louhintahiekka urakoi kohteen maanrakennus- ja perustustyöt. Työt aloitettiin toukokuussa 2020 massanvaihdoilla. Kesällä oli vuorossa maaperän vakautta ja kestävyyttä parantava stabilointi, jossa tulevan laitoksen ympärille jäävään maaperään lisättiin kalkki- ja sementtipohjaista sideainetta. Laitoksen pohjat paalutettiin. Syksyllä on toteutettu anturoiden pohjat ja betonivalutyöt.

Lue lisää Remeon tulevaisuuden kierrätyslaitoksesta »
Lue lisää Vantaan Energian jätevoimalasta »

remeo Vantaa kierrätyslaitos rakenteilla
remeo Vantaa kierrätyslaitos rakenteilla
remeo Vantaa kierrätyslaitos rakenteilla
Lamminrahka rakenteilla nyt kartta

Maaperän stabilointia Remeon kierrätyslaitoksen työmaalla kesäkuussa 2020.

Vantaan Energian jätevoimalalaajennus

Louhintahiekka vastasi myös Remeon jätteenkäsittelylaitoksen vieressä sijaitsevan Vantaan Energian jätevoimalalaajennuksen maanrakennus- ja perustustöistä.

LOUHINTAHIEKKA - VAATIVIEN INFRA­PROJEKTIEN TOTEUTTAJA VUODESTA 1974

Copyright© Louhintahiekka Oy · Evästekäytäntö